huenfrderu

SZÁNTÓDI SZENT KRISTÓF TANÖSVÉNY

 1. július 27-én Szántódon a Kossuth parkban került átadásra a Természetjáró Fiatalok Szövetségének (TFSZ) kezdeményezésére kialakított tanösvény.

Márton István, a TFSZ exelnöke, a projekt vezetője röviden ismertette a tanösvény kialakításával kapcsolatos gondolatait.

A Természetjáró Fiatalok Szövetsége ezen programjának célkitűzése az volt, hogy a Balatonra látogató üdülők ismerjék meg a környék történelmi, kulturális, földrajzi értékeit, az itt élő emberek múltját, legendáit, a mai környezet kialakulásának előzményeit, a tó- és környezetének gazdag élővilágát.

A Tihanyi Apátság egykori somogyi birtokainak területén egy körtúra útvonalát ajánlja a TFSZ az aktív pihenést sem megvető nyaralók segítésére úgy, hogy a nevezetességek helyszíneinél információs táblákat helyezett ki.

A túra teljesíthető egyénileg és csoportosan, az információs táblák segítségével vagy a TFSZ honlapjáról (www.tfsz.hu) letölthető segédanyagok alapján.

Minden információs tábla elkészítéséhez sikerült egy-egy „Táblagazdát”, azaz szponzort megnyerni.

Több helyszínen a tanösvény létesítését megelőzően is voltak tájékoztató táblák, melyeken olvasható információk felhasználásra kerültek a tulajdonos - „gazda” jóváhagyásával. Kiegészítésként ezen meglévő táblák mellé kerültek ki a TFSZ által elkészíttetett, a tanösvény útvonalát ismertető táblák.

A TFSZ nevében Márton István köszönetet mondott a „Táblagazdák” segítségéért:

 • A Helikon Kastélymúzeumnak – Pálinkás Róbert igazgató Úrnak valamint a Honvédség és Társadalom Baráti Körök Országos Közhasznú Szövetségének, Gereben András ügyvezető Úrnak a táblák elkészítéséhez nyújtott anyagi támogatásért.
 • Kenéz István természetvédelmi őrnek, a Brettyó tábla szövegének megírásáért.
 • Márton Andrásnak, a táblák anyagának szerkesztésében végzett munkájáért.
 • A MÁV-nak, Tóth Dezső szakértőnek lektori munkájáért.
 • Miklós Ákos térképésznek a tanösvény útvonalának megrajzolásáért.
 • A SEFAG igazgatójának Iberpaker Gábor Igazgató Úrnak, valamint Szántód Önkormányzatának, Vízvári Atilla Polgármester Úrnak, továbbá Zamárdi Önkormányzatának, Csákovics Gyula Polgármester Úrnak a táblák elkészítéséhez nyújtott technikai és anyagi támogatásáért.

Márton István a Tanösvény „használatára” is tett javaslatot:

 1. A vasútállomás, a strand és a rév táblái az odaérkezőknek érdekes információkat nyújtanak Szántód múltjáról.
 2. Esős, borongós időben szép program az erdei szakasz bejárása. Egy kirándulás keretében megismerhetjük a Brettyó növény és állatvilágát, a szántódpusztai akváriumban pedig a balatoni élővilágot. Az Erdőrezervátumról a Vaskeresztnél, a somogyi erdők vadvilágáról pedig a 9-es tetőnél olvashatunk.
 3. A Tanösvény teljes végigjárása már értékelhető túrateljesítménynek számít.

A tanösvény teljes útvonala:

 1. szakasz:(0,9 km): Szántód vasútállomás (inf. tábla) – Vajda J. u. – Móricz Zs. u. (Rév felé) a Rigó utcáig – Rigó u. strand (inf. tábla)
 2. szakasz (1,2 km): Rigó u. strand – Parti villasor – Tihany u. – rév (inf. tábla)
 3. szakasz (1,5 km): rév – Tihany u. (Puszta felé) – Kazinczy u. (közben inf. tábla) – Szántódpuszta (inf. táblák)
 4. szakasz (1,5 km): Szántódpuszta – sárga sáv turistajelzésen Zamárdi felé – Szamárkő (inf. táblák)
 5. szakasz (2,4 km): Szamárkő sárga sáv turistajelzésen Vaskeresztig (inf. táblák)
 6. szakasz (2,2 km): Vaskereszt – nyugat felé elindulva zöld kereszt turistajelzésen 9-es tetőig (inf. tábla)
 7. szakasz (2,4 km): 9-es tető – sárga kereszt majd sárga sáv turistajelzésen északi irányban vissza Szántódra – innen tovább Szántódi u. – (lámpás kereszteződés) – Május 1. u. – Szt. Kristóf szobra (inf. táblák).

 

A Tanösvényt ünnepélyesen a Szántódi Önkormányzat nevében Balogh Józsefné Zsuzsa művelődésszervező adta át a nagyközönségnek.

Ezt követően Lehoczki Zoltánnak, a TFSZ elnökének vezetésével a jelenlévők teljesítették a tanösvény egyik szakaszát.

Attachments:
Download this file (Szántód_turistautak 20~.pdf)tanösvény térképe[A Szent Kristóf tanösvény térképe.]5160 kB

Szántód turistautak 20k 20190822

 A térkép nyomtatásához a kép fölött megjelenő pdf letöltését javasoljuk, abban jó minőségében jelenik meg a tanösvény térképe.

Attachments:
Download this file (Szent Kristóf tanösvén~.pdf)Szent Kristóf tanösvén~.pdf[ ]212 kB

Évszázadokon keresztül Szántódnál volt a legfontosabb útvonalak kereszteződése a Baltonnál: Szántód „Somogy északi kapuja”; Baranyából, Tolnából és Somogyból is itt futottak össze a tavon átvezető utak.

„Kulcsfontosságú szerepe, helye volt a révnek, mert közel ezer éven át ezen a vízi úton át ment, jött a parancs, a kérés, az ellenőrzés. Katonák, vendégek, előkelők, minden rendű, rangú egyének mentek át itt a víz hátán. Ezen ment át szolgálni a nép, a jobbágy a tihanyi monostorba, vagy az ottani földekre, ezen át szállították a monostorba mindazt a jót, amire csak szükség volt, tüzelőt, bort, a somogyi földek termésének legjavát.” (Piller Dezső: Szántódpuszta monográfiája)

Információs táblák :

 

 1. tábla: Szántód - Kőröshegy vasútállomás épületén.

Téma: A vasúti közlekedés kezdetei a Balaton déli partján: a Déli Vaspálya Társaság 1861-ben adta át a Buda és Nagykanizsa közötti vasútvonalat, megkönnyítve ezzel a személy- és áruszállítást mind észak-déli, mind kelet-nyugati irányban.

 1. tábla: A Rigó utcai strand bejáratánál.

Téma: A turzásháromszög kialakulása és jellemzése a Balatonnál. Balatonon Földvár-, illetve Zamárdi felől érkező hullámok az elkeskenyedő szántódi szorosnál találkoztak és egy háromszög alakú ún. turzást hoztak létre. Ennek növekedését gyorsította, ha időnként nagy energiájú hullámok egészen a turzás tetejéig csaptak. Ilyenkor a víz nem sodort vissza anyagot a tóba, hanem a homokban elszivárogva újabb szemcséket rakott le.

 1. tábla: A Szántódrév kompkikötőnél.

Téma: A kompközlekedés kezdetei, érdekességei.

Már a Tihanyi Alapítólevélben (1055) szerepel Tihany (Tichon) és Szántód (Koku Zarma) neve. A Tihanyi Apátság és a somogyi birtokai közötti kapcsolatra a Balaton (Balatin) elkeskenyedő szorosa volt a legalkalmasabb. Így évszázadokon keresztül vízi úton szállították a két part között a somogyi erdők és földek gazdag termését.

3/b tábla: Kazinczi utca; kerékpárút a Brettyón át.

Téma: A Balatonnal egykor élő kapcsolatban lévő nádrengeteg növény és állatvilágának bemutatása.

A turzásháromszögön belüli terület egykor a Kőröshegyi-séd által táplált tó, illetve a klimatikus viszonyoktól függően mocsaras – lápos terület volt. Napjainkra már egy többszöri művelési kísérletbe vonás és lecsapolás utáni állapotban van a legnagyobb kiterjedésű magyarországi szárazulati nádas.

 

 

 1. tábla: Szántódpuszta.

Téma: Szántódpuszta, 1994-ben megkapta az Európa Nostra-díjat építészeti hagyományainak őrzéséért, s az értékes műemlékek helyreállításáért. A majorságot I. András adományozta a tihanyi apátságnak, s többnyire egyházi birtok volt, egészen a török hódításig, amikor elnéptelenedett.

Szántódpusztán ma Idegenforgalmi és Kulturális Központ működik, mely számos képzőművészeti, kultúrtörténeti és néprajzi kiállításnak ad otthont.

Itt található a Balatoni Akvárium, mely a tó élővilágát mutatja be.
A puszta legszebb része a Kristóf kápolna, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Tihanyi-félszigetre és a Balaton északi partjára, valamint a somogyi dombokra. 

 1. tábla: Szamárkő

Téma: Az érdekes sziklatömböt Zamárdi nyugati faluvégén, a Kiserdő dombhajlatai között találjuk meg. A kő a vulkáni utóműködés idején képződött. A mélyből feltörő gőzök és gázok, a forró víz és a benne lévő ásványi anyagok cementezték össze a homokot szilárd kőzetté. A szürke homokkőben megkövült csigák láthatók.
A legenda szerint erre járt szamárháton a gyermek Jézus Szűz Máriával és Szent Józseffel. A kő mellett elhaladva, a szamár odakapott a szikla oldalán kinőtt fűcsomóhoz, ezért lett a kő neve Szamárkő. A két mélyedés pedig Jézus lábnyoma és a szamár patájának nyoma.

 1. tábla: Vaskereszt - erdőrezervátum információs tábla

Téma: Zamárdi határának legmagasabb pontján - az erdő közepén - található a Vaskereszt. A kereszt tégla alapzaton áll, kovácsoltvasból készült igényes, míves munka.

Közelében az erdőrezervátum leírása olvasható egy információs táblán.

Az erdőrezervátumban zonális mészkedvelő tölgyes, a völgyekben cseres tölgyes található. Az élőhely itt üdébb, gyertyános-tölgyes erdők számára is alkalmas lehetne. A védőzónában tájidegen fenyők hótörött állományai láthatóak, és terjed a bálványfa is.

 1. tábla: Kilences-tető

Téma: Az információs tábla bemutatja a Somogyi dombvidék gazdag vadvilágát.

 1. tábla: Szent Kristóf szobra

Téma: A bevásárlóközpont előtti térségben álló hatalmas bronzszobor - Botfai Hűvös László alkotása - Szent Kristófnak, az úton járók védőszentjének állít emléket.
A szobrot először 1939-ben állították fel nem messze mai helyétől, az útkereszteződés mellé. Az avatáson maga József főherceg is megjelent. 1957-ben barbár ateisták ledöntötték. Évtizedekig rejtegették a balatonföldvári kápolnában. Hosszú küzdelem indult újrafelállításáért. Egy ideig a szántódpusztai Szent Kristóf-kápolna előtt állt, onnan helyezték át jelenlegi helyére.

Attachments:
Download this file (Hírek.doc)Hírek.doc[ ]29 kB

A Szent Kristóf tanösvény átadása a Szántódi Önkormányzat programjaihoz csatlakozik.

 1. július 26., péntek

          16.00 - 24.00 Kossuth tér

 • aszfaltrajzverseny
 • zenés est
 1. július 27., szombat

         

14.00 Szent Kristóf tanösvény ünnepélyes átadás a Kossuth téren

14.30 – vezetett túrák

 1. Vasútállomás (inf. tábla) – Vajda J. u. – Móricz Zs. u. (Rév felé) a Rigó utcáig – Rigó u. strand (inf. tábla) – Parti villasor – Tihany u. – rév (inf. tábla) Tihany u. (Puszta felé) – Kazinczy u. (közben inf. tábla) – Szántódpuszta (inf. táblák) – Szent Kristóf szobra (inf. tábla).

Kb. 5 km

 1. Vasútállomás (inf. tábla) – Szent Kristóf szobra (inf . tábla) – Május 1. út – Szántódi út – sárga sáv, majd zöld + turistajelzésen a 9-es tetőig (inf. tábla) – tovább a zöld + turistajelzésen Vaskeresztig (inf. táblák) – sárga sáv turistajelzésen Szamárkőig (inf. táblák) – zöld és sárga turistajelzésen Szántódpusztáig (inf. táblák) – Római úton Szántód központja.

Kb. 10 km

17.00 Koszorúzási ünnepség a Szent Kristóf szobornál

19.00 Szentmise Szántódpusztán és a járművek megáldása

A programváltozás jogát fenntartjuk.

További információk: www.szantod.hu honlapon.           

 

 

 

2019. június 28 – július 1.

 

Kismaros – Börzsönyligeten

 

a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány táborában

a Természetjáró Fiatalok Szövetsége rendezésében, a Gémes TE segítségével.

 

A Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány tábora a Kismarost Királyréttel összekötő völgyben, a kisvasút Morgó állomása közelében helyezkedik el. Ide várjuk a természetjárás iránt érdeklődő csapatokat, családokat.

Kategóriák:

TEGYOT        általános iskolás (felsős) gyerekek

TEDOT           középiskolás diákok

18+                 középiskolát végzett fiatalok, régi TEDOT-osok

„családi”          gyerekek és felnőttek közös csapata (a családi összetartozás nem kötelező)

 

 

Tervezett programok:

június 28., péntek                   megérkezés, tábornyitó

éjszakai tájékozódási verseny a tábor környékén

június 29., szombat és           elméleti természet- és honismereti verseny a Börzsönyről

június 30., vasárnap               nappali tájékozódási verseny

városismereti verseny Vácott

                                               közös túra

                                               (a versenyek helyszíne, sorrendje, a túra útvonala szervezés alatt)

július 1., hétfő                         eredményhirdetés, táborzárás, hazautazás

Elhelyezés:                            komfortos faházban vagy kőépületben

Ellátás:                                   28-án vacsorától 1-jén reggeliig + ebédcsomag

Részvételi díj:                                    18.000 Ft/fő (mely tartalmazza a szállás, étkezés költségeit, a tábor alatti útiköltségeket és a pólót)

                                    

                                  

Jelentkezés a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

 

Jelentkezési határidő: 2019. május 15.

                       

           

        

Gémes Természetjáró Egyesület

 

Természetjáró Fiatalok Szövetsége

 

Természetjáró Gyerekek és Diákok

XXIX. Országos Találkozója

 

 

2018. július 10 – 13.

 

Balatonalmádi – Káptalanfüred

Kispesti Önkormányzat Üdülőtábora

a kispesti Gémes Természetjáró Egyesület rendezésében.

 

A Kispesti Önkormányzat Káptalanfüredi Üdülőtábora a Balatontól 500 méterre, a Köcsi-tó mellett, árnyas domboldalon helyezkedik el. Ide várjuk a természetjárás iránt érdeklődő csapatokat, családokat.

 

 

Tervezett programok:

július 10., kedd           megérkezés, szabad program, tábornyitó

„a Balaton fényei” éjszakai túra a Csere-hegyi kilátóhoz

július 11., szerda        összetett tájékozódási verseny, mely tartalmazza a nappali, a városismereti és az elméleti verseny elemeit is

                                    délután szabad program, fürdés a Balatonban

július 12., csütörtök    „Tihanyi gejzírkúpok” egész napos túra a Tihanyi-félszigeten

este szabad program, táborzáró

július 13., péntek        táborbontás, fakultatív fürdési lehetőség, hazautazás

Elhelyezés:               6 ágyas komfortos faházakban

Ellátás:                       10-én vacsorától 13-án ebédig

Részvételi díj:             18.000 Ft/fő (mely tartalmazza a szállás, étkezés költségeit, a tihanyi útiköltséget, a strandbelépőt, pólót)

                                  

                                  

Jelentkezés a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

 

Jelentkezési határidő: 2018. június 15.

 

 

                                                           clip_image002.png

          

clip_image004.jpgclip_image006.png          

Gémes Természetjáró Egyesület

clip_image008.png

Természetjáró Fiatalok Szövetsége

 

XIX. kerületi Természetbarát Szövetség

 

Budapest XIX. Kerület Kispest Önkormányzata

Természetjáró Fiatalok Szövetsége

Gyűjtsd a kilométereket

Tevékenységeddel hozzájárulsz idei nagy célunkhoz, a Föld „körülsétálásához.” (Célunk, hogy a megtett kilométerek és a résztvevők szorzata legyen legalább 40 075 km.)

Mit kell tenned?

Gyűjts magad köré néhány barátot, családtagot, szervezz nekik kirándulást. Bármikor, bárhová. Legyen köztetek legalább egy fő, aki 30 évnél fiatalabb. (Ha egyedül mész, az sem baj.)

Készíts a túra során egy fényképet, amin látszik az egész csoport. Ha tudsz dátumkijelzős képet készíteni tedd azt, ha nem tudsz, akkor az sem baj.

Nyisd meg a következő weboldalt és add meg a kért adatokat: http://ifinapok.tfsz.hu/kmbekuldes

Készíthetsz magadról szelfit is a túra egy szép és jellegzetes helyén, ezt a következő oldalon tudod beküldeni: http://ifinapok.tfsz.hu/szelfikuldes

Mit teszünk mi?

A beküldők között jövő februárban túrázással kapcsolatos ajándékokat sorsolunk ki.

Természetjáró Fiatalok Szövetsége

Gyűjtsd a kilométereket

Tevékenységeddel hozzájárulsz idei nagy célunkhoz, a Föld „körülsétálásához.” (Célunk, hogy a megtett kilométerek és a résztvevők szorzata legyen legalább 40 075 km.)

Mit kell tenned?

Gyűjts magad köré néhány barátot, családtagot, szervezz nekik kirándulást. Bármikor, bárhová. Legyen köztetek legalább egy fő, aki 30 évnél fiatalabb. (Ha egyedül mész, az sem baj.)

Készíts a túra során egy fényképet, amin látszik az egész csoport. Ha tudsz dátumkijelzős képet készíteni tedd azt, ha nem tudsz, akkor az sem baj.

Nyisd meg a következő weboldalt és add meg a kért adatokat: http://ifinapok.tfsz.hu/kmbekuldes

Készíthetsz magadról szelfit is a túra egy szép és jellegzetes helyén, ezt a következő oldalon tudod beküldeni: http://ifinapok.tfsz.hu/szelfikuldes

Mit teszünk mi?

A beküldők között jövő februárban túrázással kapcsolatos ajándékokat sorsolunk ki.

Szeretsz szelfizni és kirándulni is?

Ha igen, akkor ez Neked lett kitalálva!

Ahhoz, hogy részt vehess a játékban nem kell mást tenned, mint elmenni kirándulni és készíteni egy szelfit úgy, hogy jól látszódjon, hogy merre jársz, majd beküldeni az ifinapok.tfsz.hu oldalon.
Mit értünk azon, hogy jól beazonosítható legyen, hogy merre jársz?
Például készíthetsz szelfit várak, kastélyok, kilátók, turistaházak, források mellett vagy bármilyen helyen, amiről úgy véled, hogy a kép alapján felismerhető, hogy hol jársz azok számára, akik korábban maguk is jártak ott.

Miért jó ez az egész?

Képeiddel ötletet adhatsz másoknak. Lehet, hogy valaki pont azért megy el kirándulni valahová, mert a képed alapján megtetszett Neki a hely és szeretné élőben is látni.

Technikai kérés a képek készítésével kapcsolatosan:

Ahhoz, hogy jól beazonosítható legyen számunkra, hogy pontosan hol készítetted a képet, ezért arra kérünk, hogy a kép készítése előtt a telefonon állítsd be a GPS adatok rögzítése lehetőséget. (Ezt a kamera beállítási lehetőségei között találod valószínűleg GPS címke néven.)
Ha olyan fényképezőgéppel szelfiznél inkább, amiben van GPS, akkor is kapcsold be a GPS adatok tárolása lehetőséget.
Az sem tragédia, ha nem tudod rögzíteni a GPS adatokat, anélkül is beküldheted a képet. Ennek annyi következménye lesz, hogy az így küldött képeket nem tudjuk majd térképen is megjeleníteni.

A beküldő nevét, a készítés helyét és idejét, illetve a képet közzétesszük az oldalon. (Az email címet nem hozzuk nyilvánosságra és nem adjuk tovább senkinek.)

A 2018. március 1. és október 31-ig beküldött szelfik készítői ajándékot nyerhetnek.
Díjazzuk a
– legötletesebb
– legzöldebb
– legtermészetesebb
– legextrémebb
– legmozgalmasabb
szelfik készítőit, illetve a beküldők között sorsolni is fogunk.

A kiíráshoz kapcsolódó szórólap itt érhető el: szelfigyűjtés szórólap.

 

EZ A TERMÉSZETJÁRÓ FIATALOK SZÖVETSÉGÉNEK MÁSODIK KILOMÉTERGYŰJTŐ AKCIÓJA.
Célunk, hogy

a sikeres tavalyi gyűjtést túlteljesítve 2018. március 1. és október 31. között összegyűjtsünk annyi legyalogolt kilométert, amennyivel körbetúrázhatnánk a Földet az Egyenlítő mentén. Így a cél legalább 40 075 kilométer összegyűjtése.

A kiírás letölthető változata itt érhető el: kilométergyűjtés plakát.

Ki segíthet a kilométergyűjtésben?

Bárki, aki kisebb vagy nagyobb társasággal gyalogtúrázni megy, és az ifinapok.tfsz.hu oldalon beküldi a megfelelő adatokat. Mivel a célunk az, hogy minél több fiatal túrázzon, ezért feltétel, hogy a társaságban legyen legalább egy 30 év alatti túrázó.

Mekkora távot kell megtenni?

Ezt teljes mértékben a társaságra bízzuk, nincs kötelező minimum és teljesíthető maximum sem.
(Ha egy 50 fős társaság gyalogol 4 kilométert, az ugyanúgy számít, mintha egy 4 fős társaság gyalogol 50 km-t.)

Mire van szükség a beküldéshez?
 • dátum
 • útvonal, táv
 • résztvevők száma, iskola/egyesület/a csoport fantázianeve
 • egy, a túrán készült csoportkép, amin látszik a dátum, hogy ki (kik) a 30 év alatti személy (személyek), illetve mindenki, aki részt vett a túrán
 • a dátum megjelenítése történhet a fényképezőgép dátummegjelenítő funkciójával, de akár úgy is, hogy valamilyen más formában jelenítitek meg a dátumot a képen, például egy tábla feltartásával
 • kapcsolattartó neve és email címe (az email címet nem tesszük közzé az oldalon)
Honnan tudjuk, hogy hogy áll a gyűjtés?

Az ifinapok.tfsz.hu oldalon folyamatosan nyomon követhető, hogy hány kilométer kell még a cél eléréséhez. Ugyanitt láthatóak majd a beküldött adatok is. (Az email cím kivételével az összes adat nyilvános lesz, tehát a csoportkép is.)

Miért gyűjtjük a kilométereket?

– Egyrészt azért, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy hány kilométert tudunk ilyen formán összegyűjteni, hogy mire vagyunk képesek, ha összefogunk.
– Másrészt azért, mert szeretnénk, hogy tavasszal minél több fiatal túrázzon, kimozduljon a természetbe.

Díjazás:

A nemes célok megvalósítása mellett a díjazás sem maradhat el. Mini ajándékokat sorsolunk
– az egy-egy alkalommal legtöbb kilométert gyűjtő 5 társaság között
– az egy-egy alkalommal legtöbb embert mozgósító 5 társaság között
– a 10 legaktívabb kapcsolattartó és csoportja között

Egyéb információk:

Családi távokhoz: A családi távra vonatkozó kedvezmény a 12 éven aluli gyermekeiket kísérő szülőkre vonatkozik. A család minden tagja kap kitűzőt és emléklapot. Iskolás csoportok Normafáról csak a rövid távon indulhatnak, a családi távon NEM!

Minden távhoz:
A nevezési díjból látás-, hallássérültek és kísérőik 50% kedvezményt kapnak.
Minden induló térképvázlatot, és útvonalleírást kap.
A Pesti Barnabás SZKI dolgozói, tanulói, is kedvezményre jogosultak. A családi távon a nevezési díj a családra vonatkozik, nem kell külön a családtagoknak nevezési díjat fizetnie.
A szintidőt teljesítők kitűzőt és oklevelet kapnak.
Azok a túrázók, akik egy adott távot ötször, vagy háromszor teljesítették, egyéb ajándékban részesülnek. Mivel nincs teljesítői adatbázisunk kéjük a túrázókat, hogy a korábbi teljesítések okleveleit hozzák magukkal. Az is segítség, ha a túra előtt telefonon vagy e-mail-en értesítenek bennünket, hogy felvegyük e célból adataikat. Köszönjük!

Alkategóriák

TFSZ teljesítménytúrája (KÉT –BIT)


1844-ben Döbrentei Gábor indított cikksorozatot e témában.  Javaslatot tett 56  földrajzi név megváltoztatására, amelyeket Buda város közgyűlése 1847. június 11-én elfogadott.
A dűlőkeresztelőre ünnepélyes keretek között került sor.
A megváltoztatott nevek egy része ősi magyar név felújítása volt, a többség azonban a német név tükörfordítása. A földrajzi nevek egy részét Döbrentei találta ki.

Ifjúsági Természetjárásért Díj

A Természetjáró Fiatalok Szövetsége (TFSZ) túramozgalmat hirdet természetet kedvelő, történelmet szerető, gyermekek, fiatalok és baráti táraságok számára a „török idők” emlékeiről.

Túramozgalmunk célja, hogy a program résztvevői tisztelegjenek Zrínyi Miklós költő, politikus, hadtudós és hadvezér előtt, aki 350 évvel ezelőtt írta nagyhatású röpiratát: Az török áfium ellen való orvosság címmel.

Ifjúsági Vezetők Országos Találkozója- IVOT

Pusztamaróti Találkozó

 • Gémes Természetjáró Egyesület és a Természetjáró Fiatalok Szövetsége közös teljesítménytúrája

Vizitúrázó Fiatalok Országos Találkozója

Ifjúsági Természetjárás Napja

28. TEGYOT - TEDOT

SZENT KRISTÓF TANÖSVÉNY 

Nemzetközi Programok

 • videó összefoglalö ESSEN, 2016

.be" target="_self" rel="bookmark" dir="ltr" style="background: url('http://tfsz.hu/images/menu_arrow.gif') no-repeat left center transparent; color: #43474b; display: block; font-size: 11px; font-weight: 400; height: 16px; line-height: 13px; padding: 0 0 2px 14px; text-decoration: none;">
.be

Read more: videó összefoglalö ESSEN, 2016

 
 • IYNF networking konferencia

  IYNF networking konferencia

  Jelenleg egy maroknyi csapattal kint vagyunk Belgiumban, Essenben. Az elektronikus részvételről tartott konferencián veszünk részt, sokat tanulunk amit hasznosíthatunk Magyarországon.

  Az utazáson és az első két napon túl vagyunk.

  Read more: IYNF networking konferencia

   
 • 40 Years of Connecting and Inspiring

   
 • Együttműködő Partnereink

   Térképeket a rendezvényre a Cartographia kft.-t biztosítja.

  Köszönjük támogatásukat.

  logo ketsoros300btssz logo 25pemesz_logoPest Megyei Szabadidősport Szövetségntp logopmgyia logoPest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványdiaksport_logo.jpglogo-mob-slogen-2.pngiynf_logo.pnggolding_logo_hosszu.jpgKarpatok_cmyk.jpgEGT_NCTA.jpgnea-01.jpg