Keresés

huenfrderu
Authors: gyoriandras A kiírás célja a nemzetiségi civil szervezetek működésének, tevékenységének támogatása, főként a nemzetiségek önazonosságának megőrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló, továbbá nemzetiségi érdekképviseleti célok megvalósítása érdekében. Pályázat benyújtására jogosultak: • a 2013. december 31-ig Magyarországon nyilvántartásba vett, a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó, alapszabályban/alapító okiratban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt nemzetiséghez kapcsolódó oktatási, kulturális (pl. közművelődési, közgyűjteményi, művészeti) tevékenységet folytató és/vagy érdekképviseletet ellátó civil szervezetek. FIGYELEM! Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet. A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2016. január 1 – 2016. december 31. A támogatás formája és mértéke 5.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő bruttó támogatás. (Amennyiben a nyertes pályázó ÁFA levonási joggal rendelkezik, a támogatás felhasználásáról nettó módon kell elszámolnia.)5.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300.000 forint. 5.3. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 5.000.000 forint.5.4. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik.5.5. Támogatás intenzitása 100%. 5.6. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. 5.7. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik.5.8. A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 10. 23:59 óraTovábbi részletek itt: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzetisegi_tamogatasok17/[1] Forrás: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő[2] References^ http://www.emet.gov.hu/felhivasok/nemzetisegi_tamogatasok17/ (www.emet.gov.hu)^ Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (www.emet.gov.hu)

Bővebben.... http://civilhirugynokseg.hu/nyilt-palyazat-nemzetisegi-civil-szervezeteknek/