Keresés

huenfrderu
Authors: Pályázatfigyelő - új pályázatok
BUDAPESTINFO PONTPályázati felhívás BUDAPESTINFO PONTOK tervezéséreKiíró: BFTK Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (BFTK) és a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű TársaságBEVEZETÉSA főváros frekventált helyszínein - így a turisztikai szempontból legjelentősebb fővárosi csomópontokban (lásd melléklet - tervezett helyszínek) jelenleg működő turisztikai információs pultok minőségi cserére szorulnak. Kialakításuk, formaviláguk és anyaghasználatuk nagyban meghatározza a fővárosról alkotott képet, továbbá a minőségi információszolgáltatást is. Az igényes, korszerű információs pontok, ötletes minőségi építmények jól azonosíthatóvá teszik a várost és egyúttal szimbólumaivá is válhatnak. A tapasztalat azt mutatja, hogy a megnövekedett turisztikai létszám kiszolgálásához önmagában nem elég magasabb minőségi szolgáltatatói helyszín, illetve még több elérési pont, hanem meg kell teremteni a turisztikai szolgáltatást jól reprezentáló, önálló saját arculatot is, korszerű és igényes megjelenéssel.CélJelenleg a fővárosi terek turisztikai szempontból frekventált részein megjelenő információs pultok nem illeszkednek a kiemelt jelentőségű helyszínekhez, valamint nem támogatják az információs tevékenységet sem. Tekintettel a turisztikai információs tevékenység közszolgáltatási jellegére, valamint turisztikai és városarculatot alakító szerepére, szükséges egységesíteni az információs pontok megjelenését.Az egész évben kihelyezett mobil pultok helyett olyan brand értékű BUDAPESTINFO PONT megtervezését és elhelyezését tervezzük, amelyek Budapest turisztikai információs szolgáltatásának minőségét tovább emelik és a Főváros emblematikus építményeivé válhatnak.Általános leírásA pályázat tárgya a Főváros főbb turisztikai csomópontjain kihelyezett egyedi arculatú Budapest turisztikai célú információs pont megtervezése.Az információs pontok célja a városba látogató turisták számára turisztikai információk biztosítása a Kiírók által meghatározott turisztikai szolgáltatásokról, valamint Budapest Card értékesítés. Az információs pontoknak turisztikai szempontból alkalmasnak kell lenniük az elsődleges információs igények kiszolgálására, az év 365 napján.A tervben részletesen ki kell dolgozni az információs pontot és konkrét alkalmazhatóságát a a tervezett helyszínek egyikére. A pályaműnek ismertetnie kell, hogy a megtervezett információs pontok hogyan alkalmazkodnak a turisztikai feladat ellátásához, amely egyszerre egységes arculatként fogja össze a főváros turisztikai információs rendszerét.Részletes tervezési programForma és szerkezetAz információs pontokban a kereskedelmi, kiszolgáló és háttér funkciók együttesen jelennek meg az információszolgáltatási funkciókkal, valamint az egységes technikai felszereltséggel. A pályázó feladata, hogy egyértelmű javaslatot tegyen a kereskedelmi és információszolgáltatási funkciók egyidejű kezelésére. A tervezés során törekedni kell az egyszerű, mégis karakteres formai és szerkezeti megoldásokra. A pályaműnek különös tekintettel kell lennie az egységes, rendezett megjelenés megtartásával a BFTK egyedi arculatának megjeleníthetőségére is.Az információs pontok nagysága iránt felmerülő igények alkalmanként és helyszínenként változhatnak, de a tapasztalat alapján egy 2-4m2 alapterületű modul megfelelően ki tudja szolgálni mind a kereskedelmi mind pedig az információs funkciót.Az információs pontokat úgy kell megtervezni, hogy az anyagok és a szerkezetek valamennyi köztéri igénybevételnek megfeleljenek, különös tekintettel az esetleges rongálással szemben a legnagyobb mértékben való ellenállóság, takaríthatóság, karbantarthatóság, tűzvédelem, illetve szükség esetén a cserélhetőség szempontjaira. Az információs pontok kialakításának szempontja, anyaghasználata: megfelelő védelmet kell biztosítaniuk az időjárási körülményekkel szemben, mind az ott dolgozó személyzetnek a pontokon belüli, mind pedig a szolgáltatásokat igénybevevő turisták közterületen támasztott igényeinek. Különösen fontos a csapadékvíz ellenei védelem, és a csapadék elvezetés megoldása, árnyékolás, szélterhekkel szembeni ellenállás.A pályaműnek törekednie kell arra, hogy az információs pontokba beépítésre tervezett anyagok és szerkezetek az innovatív, kortárs építészeti szempontoknak megfeleljenek (pl. plexi, fény, fa, újrahasznosított anyagok).Fenntartás és üzemeltetésAz információs pontok megtervezése során kiemelt figyelmet kell fordítani a gazdaságos gyártási költségekre, valamint a költséghatékony fenntartásra. A pályaműnek részét képezik az információs pontok költségbecslése is.Az információs pontok szerkezeti elemeinek kialakítását úgy kell megtervezni, hogy az információs pontok az egyes helyszínek között könnyen mozgathatóak legyenek, valamint vagyonvédelemi szempontból is megfelelően zárhatóak legyenek.ElhelyezésA max. 2.-4m2 nagyságú információs pontok a mellékelt táblázat szerinti közterületeken kerülhetnek elhelyezésre, a közterületekre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások betartásával. Ezen kívül az információs pontok megadott helyszíneken való alkalmazhatósága során tekintettel kell lenni az áthaladó forgalom előírásszerű biztosítására, a határoló épületek folyamatos, zavartalan megközelíthetőségére, az üzletek portáljainak láthatóságára, a teraszok és utcabútorok elérhetőségére, rendeltetésszerű használatára.InfrastruktúraFigyelemmel arra, hogy a közmű infrastruktúra az egyes helyszíneken eltérően áll rendelkezésre, ezért az információs pontoknak rugalmasan kell tudniuk alkalmazkodni az eltérő feltételekhez.Valamennyi információs pont esetén biztosítani szükséges az elektromos hálózatra történő csatlakozás lehetőségét. Figyelemmel arra, hogy a belső világítás, valamint logó és a kiállított áruk megfelelő megvilágítása kimutatható mértékben növelni tudja az eladott termékek számát, így az információs pontok beépített világítását a pályamunkában legalább koncepcionális szinten ki kell dolgozni. A világítás mellett az egyéb elektromos eszközök (pl. fűtőtest, laptop, nyomtató, pénztárgép, vízmelegítő, hangosítás stb.) üzemeltetéséhez is csatlakozási lehetőséget szükséges biztosítani. A pályamunkának továbbá javaslatokat kell adnia a kirakodó felületek tér-hatékony és jól látható kialakítására az értékesítési tevékenység ellátása érdekében.A pályaművek elbírálásának szempontjai- karakteres arculat, belvárosi környezethez méltó építészeti minőség; - flexibilitás, városi szituációk minél szélesebb kiszolgálása; - szerelhetőség és szállíthatóság; - egyszerű, innovatív megoldások szerkezetben és anyaghasználatban; - tartósság, ellenállóság; - gazdaságosság (gyártás, üzemeltetés, karbantartás költségei)A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSAPályázati naptár2015. november 20. A pályázat kiírása és a regisztráció kezdete 2015. november 25. A pályázattal kapcsolatos kérdések beadásának határideje 2015. december 2. A kérdésekre adott válaszok közzétételének határideje2015. december 21., 24:00.A pályaművek beadásának határideje2016. január 13. EredményhirdetésA részvétel feltételeiA pályázat nyilvános, amelyen részt vehet a pályázat honlapján regisztráló minden természetes személy, jogi személy és alkotói csoport. Egy pályázó - külön regisztrációval - több pályázatot is benyújthat.A pályázaton való részvétel díjmentes.Regisztráció és kérdések feltevéseA pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött. Regisztrálni ahttp://www.budapestinfo.hu/palyazat[1] oldalon lehet.A pályázók a pályázati kiírással kapcsolatos kérdéseiket e-mailben azEz az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.e-mail címre küldhetik el a pályázati naptárban megadott határidőn belül. A beérkezett kérdéseket és az arra adott válaszokat a Kiírók a pályázat honlapján teszik nyilvánossá.A pályázatok benyújtásaA pályázati dokumentációt a regisztrációt követően digitálisan kell feltölteni ahttp://www.budapestinfo.hu/palyazat[2] oldalon. A pályázatot kizárólag 1 fájlként összefűzött 3 db A2 méretű tablón lehet beadni, PDF formátumban vagy fájlküldő rendszer link megadásával.Méretkorlát: max. 50 Mb.Minden tervlapon fel kell tüntetni a rajz megnevezését valamint a következő feliratot: "BUDAPESTINFO PONT".A pályázati anyagokon a pályázó személyére utaló semmilyen jelzés nem szerepelhet.A tervlapokon minden olyan (rajzos és szöveges) információt fel kell tüntetni, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél a pályázó. A rajzokat tetszőleges technikával, de a megértést segítő grafikai megoldásokkal kell elkészíteni.A tervlapokon szükséges bemutatni- Az alapegységet/modult 1:25 méretarányban:- alaprajz;- metszetek (a megértéshez szükséges számban)- nézetek (a megértéshez szükséges számban)- egy kiválasztott helyszínre illesztve az információs pont látványtervét, legalább két eltérő irányból- költségbecslést;- műleírást (az információs pontok működése, mozgatása, tárolása, anyagok, színek, felületek, méretek és más szükséges információk feltűntetésével);DíjazásA beérkezett tervek díjazására nettó 1 500 000 Ft áll rendelkezésre.A bíráló bizottság a megfelelő színvonalú pályaművek beérkezése esetén a rendelkezésre álló teljes összeget kioszthatja a legjobb és megvalósításra szánt művek között.A díjak összege: I. helyezett pályamű nettó 700 000 FtII. helyezett pályamű nettó 500 000 FtIII. helyezett pályamű nettó 300 000 FtA Kiírók a pályázatot eredménytelennek minősítik, amennyiben a Bírálóbizottság egyetlen pályaművet sem talál díjazásra alkalmasnak, és csökkenthetik a díjazásra fordított összeget, ha a pályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősítik.BírálóbizottságElnök: Szalay-Bobrovniczky Alexandra, főpolgármester-helyettesBudapest Főváros Főpolgármesteri HivatalTárselnök: Bán Teodóra, ügyvezetőBFTKTagok: Deák Krisztina Erzsébet, főtanácsosBudapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal, Városépítési FőosztályNémeth ReginaBVAA pályázatból való kizárás eseteiA Kiírók a pályázatból kizárják a határidő után beérkezett pályaműveket, és kizárhatják a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi és formai követelményeket nem teljesítő pályaműveket.Hiánypótlásra nincs mód.A pályázat felhasználásaA pályázóknak a pályázat honlapján való regisztráció során nyilatkozniuk kell arról, hogy nem nyert pályamunka esetében hozzájárulnak-e a tervek nyilvánosság előtti bemutatásához. A Kiírók szándéka hogy a zsűri által legjobbnak ítélt terv(ek) megvalósuljon(janak) és megvalósítása a tervező(k) bevonásával történjen.Szerzői jogokA jelen pályázat keretében létrehozott alkotás a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogi védelem alá tartozik. A Pályázó a pályamű benyújtásával kijelentihogy a pályamű tekintetében harmadik fél szerzői joga a pályamű tekintetében nem áll fenn, továbbá a pályamű a Pályázó kizárólagos szellemi terméke. A pályázattal kapcsolatban rendelkezésre bocsátott, jogi oltalomban részesíthető valamennyi szellemi alkotások tekintetében a Kiírók a kizárólagos felhasználási jogukat kikötik, amelyhez a Pályázó a pályamű benyújtásával kifejezetten hozzájárul. (A Pályázó a szellemi alkotást csak jelen pályázati kiírás teljesítése érdekében használhatja fel, harmadik személlyel nem közölheti.) A szellemi alkotást - így a pályaművet - a Kiírók további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatják, átdolgozhatják, többszörözhetik, illetve a felhasználási engedélyt harmadik személyre átruházhatják és harmadik személynek további engedélyt adhatnak a pályamű felhasználására. A kizárólagos felhasználói jog ellenértékeként a felek az elnyert díjazás összegét határozzák meg. A pályázók továbbá tudomásul veszik, hogy a nyertes pályázók kötelesek minden, a pályamunkában megnyilvánuló szellemi alkotásuk Kiírók által történő teljes körű felhasználásához szükséges későbbi, esetleges engedélyt írásbeli formában megadni, a pályázati díj, mint szerzői díj ellenében.AdatkezelésA pályázók a regisztrációval hozzájárulnak, hogy a Kiírók a regisztráció során megadott adataikat nyilvántartásba vegyék és a jelen pályázat lebonyolítása és dokumentálása céljára a pályázat eredményhirdetéséig kezeljék az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján. A Kiírók harmadik személyeknek ezen információkat nem adják tovább. A Kiírók kötelezettséget vállalnak arra, hogy a résztvevők személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezelik.http://www.budapestinfo.hu/palyazat/[3]

Ingyenes e-mail tanfolyamLegalább ennyit aforrásteremtésről címmelMagam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!Huszerl József szerkesztőItt iratkozhat fel
Távoktatási tanfolyamaink
Ajánló
Én-márka építés távoktatási tanfolyam
Bővebben a tanfolyamról>>>[4]

Ingyenes hírlevelünkreitt iratkozhat fel
image image image

References

  1. ^ http://www.budapestinfo.hu/palyazat (www.budapestinfo.hu)
  2. ^ http://www.budapestinfo.hu/palyazat (www.budapestinfo.hu)
  3. ^ http://www.budapestinfo.hu/palyazat/ (www.budapestinfo.hu)
  4. ^ >>> (selfbranding-tanfolyam.pafi.hu)

Bővebben.... http://www.pafi.hu/_pafi/palyazat.nsf/ervdocidweburlap/C2BB66384851EEA5C1257F090053123F