Készült a 1998. november 20-22-i kisgyónbányai Megyei Ifjúsági Vezetők

 •  
 • tanácskozásának javaslatai alapján 

  Módosítva:     2000. december 5. 
  2007. november 10. 
  2008. április 13. 
  2012. április 

  I.     Általános szabályok 
  1.      Találkozók és résztvevői: 
  A rendezvények elnevezése, rövidítése: Természetjáró Gyerekek Országos Találkozója (TEGYOT
  Természetjáró Diákok Országos Találkozója (TEDOT
  A rendezvények résztvevői: 
  TEGYOT:   Általános iskolai korosztály (függetlenül attól, hogy milyen iskolatípusba járnak) és kísérőik. A verseny résztvevői a rendezés évében legfeljebb 15. életévüket betöltő gyerekek, de csak a 8. évfolyamig bezárólag. 
  TEDOT:      Középiskolai korosztály (függetlenül attól, hogy milyen iskolatípusba járnak) és kísérőik. A verseny résztvevői általában a 9-12. évfolyam tanulói, de ahol középfokú 13., 14., évfolyam is van, ott ezek a tanulók is, de kizárólagosan a rendezés évében legfeljebb 21. életévüket betöltő diákok. 
  Mindkét rendezvényen az adott tanévben végzett tanulók még versenyezhetnek. A találkozókon a tanulók csak felnőtt kísérővel vehetnek részt. Ha a találkozóra érkező csapatok tagjai között egy "túlkoros" is van, az érintett csapat csak versenyen kívül szerepelhet. A versenyen való részvétel jogosultságának igazolása az érvényben lévő diákigazolvánnyal, vagy iskolalátogatási bizonyítvánnyal lehetséges. Ennek ellenőrzése a szervezők feladata.
 • A találkozó helyszínét adó település csapata a városismereti versenyben csak versenyen kívül indulhat. 
  A találkozók versenyein a kísérők nem vehetnek részt. Kivételt képez ez alól az ún. „Kísérős” kategória, melyre a szervezők előre meghirdetett módon lehetőséget biztosíthatnak. A kísérők ebben a kategóriában is csak az éjszakai és a nappali versenyen vehetnek részt a csapatokkal, a városismereti és elméleti versenyeken nem. Azokon a versenyeken, ahol a kísérő a csapattal együtt részt vesz a versenyen ott a csapatot versenyen kívül kell értékelni. A többi versenyben a „Kísérős” csapatok többi csapattal együtt értékelhetők. Az a csapat, mely egy versenyszámban is „Kísérős” kategóriában vett részt, az a csapat az összetett versenyben nem értékelhető. A rendezők versenyen kívül indíthatnak önálló „Kísérős”, vagy más kategóriát is igényektől függően. Azonban e kategória versenyzőinek is kötelező a 4 versenyszámon részt venni, és értékelésük csak külön történhet. Ezeket a csapatokat a rendezők oklevéllel jutalmazhatják. 
  A kísérővel induló csapatokat mind az éjszakai, mind a nappali versenyen úgy kell a rendezőknek elindítani, hogy a kísérő a versenyen esetleg résztvevő többi saját (vagy nem saját) csapatát ne segíthesse. Célszerű ezért a kísérős csapatokat, illetve a versenypályát megnézni kívánó kísérőket a verseny utolsó diákcsoportjának indulását követően legalább 15 perccel indítani, ügyelve arra is, hogy az esetleg eltévedt csoportokat se segíthessék. A kísérők legalább egy szervező részvétele mellett mehetnek végig a pályákon. A versenyek idején a szervezőknek gondoskodniuk kell arról, hogy a kísérők csapataikat ne segíthessék. 
  2.      A találkozók ideje: 
  A találkozók időtartama: lehetőség szerint 5 nap 
  A találkozók időpontja lehetőség szerint: 
  TEGYOT:     június utolsó hetében 
  TEDOT:        július első hetében kerül megrendezésre 
  A két találkozó közös megrendezése esetén a találkozó ideje június utolsó - július első hete. A pontos időpontokat az éves kiírások tartalmazzák. 
  3.      A találkozók jellege és versenyszámai: 
  A rendezvények funkciója vegyes, azaz mind a találkozó-, mind a versenyjellegnek jellemeznie kell. 
  A rendezvényen négy "alapversenyszám" szerepel: 
  a) Éjszakai természetjáró tájékozódási túraverseny 
  b) Városismereti verseny 
  c) Nappali természetjáró túraverseny 
  d) Elméleti verseny 
  Az alapversenyszámok megrendezésének sorrendjét a rendezők állapítják meg. 
  Az előbb felsorolt versenyekről mind önállóan, mind összesítve eredménylistáját kell készíteni. Az összesített pontversenyben mind a négy versenyszám szerepel. 
  A versenyeken túl - a találkozójelleget erősítendő - egyéb szabadidős programokat is biztosítani kell. A korábbi hagyományok alapján rendezhető tájfutó verseny, "pontgyűjtő" verseny, játékos sport- és ügyességi versenyek, stb. Célszerű bepillantást nyújtani a természetjárás egyéb ágazataiba is, a terület lehetőségeit figyelembe véve. Szervezhetők gyalogos túrák és autóbuszos kirándulások a környéken, de ismeretterjesztő előadások, filmes- és diaképes bemutatások, kultúrműsorok, vetélkedők, stb. is. 
  A rendezvény teljesítménytúrával zárul. Az ezek való részvétel nem kötelező, de a teljesítők az összesített pontverseny négy "alapversenyének" helyezési összpontszámából- a későbbiekben leírt módon és mértékben - pontlevonásban részesülnek, mely a többi csapathoz viszonyított helyezésüket javíthatja. Ezzel a pontszámmal kiegészülve lesz teljes a csapatok összpontszáma, és alakul ki a csapatok közötti sorrend. 
  4.      A versenyeken használatos térképek: 
  A versenyeken a közeli területről készült lehető legfrissebb, színes térképeket kell használni. A nappali és éjszakai versenyen mind a TEGYOT-on, a TEDOT-on résztvevők tájfutó térkép felhasználásával versenyeznek. A TEGYOT kategóriában versenyzők térképén az adott terület turista útvonalait is fel kell tüntetni. A térképeket a szervezők biztosítják az adott versenyekhez. A versenykiírásban pontosan szerepelnie kell, hogy a rendezők melyik kiadású térképet használják. 
  5.      A versenyző csapatok munkájával kapcsolatos tudnivalók: 
  A versenyző csapatok írásbeli munkájának egyértelműnek, tisztának, világosnak és főként olvashatónak kell lennie. A versenykartonon áthúzás, javítás, egy helyen több jelölés nem szerepelhet, a feladatmegoldásoknál az esetleges javításnak egyértelműnek kell lennie. Az értelmezhetetlen és az olvashatatlan megoldásokat a versenybíróság nem értékeli. 
  A rendezőknek az egyes versenyszámok előtt ellenőrizniük kell a kötelező felszerelések meglétét. 
  6.      A csapatokra vonatkozó fontos tudnivalók: 
  A csapatok összetétele állandó, tagjai a különféle versenyszámokban nem cserélhetők. 
  A csapatok létszáma: a találkozó kezdetén 3-5 fő, betegség vagy egyéb váratlan esemény miatt 2 főre csökkent csapat versenyben maradhat. 
  A csapat tagjainak a négy "alapversenyszámban" együtt kell működniük, és együtt kell mozogniuk. A rajtból történő indulás és célba érkezés között egymást nem hagyhatják el. Az egyes versenyszámokat a szabályzata későbbiekben részletezi. A szabályokat be nem tartó csoportokat a szervezők kizárják. 
  7.      Kötelezettségek és lehetőségek a versenyekkel kapcsolatban: 
  A rendezvényeken a TFSZ az MTSZ igazolvánnyal rendelkezők, illetve a TFSZ tagszervezetek számára a nevezési díjban kedvezményt biztosít. Az. MTSZ és TFSZ tagság igazolása a találkozó helyszínén az érvényes tagsági igazolványokkal történik. A tagsági igazolványok érvényességének ellenőrzése - a kedvezmény igénybevétele esetén - a szervezők kötelessége. 
  A szervezőknek a megoldásokat a verseny befejezése után, az eredményeket legkésőbb 12 órával a befejezés után ki kell függeszteniük. Az óvás benyújtásának határidejét a versenyszervezők határozzák meg, amit a versenykiírásban előre közölniük kell. 
  Az óvási díja a mindenkori MTSZ ifjúsági betétlap árának ötszöröse, melyet a szervezők az óvás jogossága esetén az óvónak visszafizetnek. Az óvásra 24 órán belül írásban kell válaszolniuk a szervezőknek. 
  A találkozókon ellenőrt a TFSZ elnöksége biztosít, akinek a feladata a versenyszabályzat betartásának ellenőrzése. 
  A versenyeket úgy kell megrendezni, hogy azok a résztvevőknek többlet anyagi kiadást ne okozzon. 
  II.      A versenyszámok részletezése, szabályozása 
  Az egyes versenyszámok pályái és feladatai a TEGYOT és a TEDOT kategóriákban eltérőek kellenek, hogy legyenek. Amennyiben az egyes versenyeken a rajt és a térképrajt nem azonos, úgy a rendezőknek a kettő közötti távolságot és szintemelkedést figyelembe véve kell a versenyfeladatokat meghatározni, a pályákat a következőkben meghatározottak alsó értékeinek közelében tartani. 
  a)      Éjszakai tájékozódási túraverseny: 
  Lényege, hogy a csapatoknak térkép és tájoló segítségével, a menetutasításban meghatározottak figyelembe vételével kell a térképen bejelölt pontokat időben felkeresniük, és a célba érniük. A verseny bontott távú, kötött menetidejű, vagyis a menetidő betartása az időmérő állomások közbeiktatásával történik, ahol a sietést és késést is egyformán büntetik. 
  A versenyt jól körülhatárolható területen kell megrendezni. 
  A versenyszámban a csapatoknak TEGYOT kategóriába a pontokat összekötő túraútvonalon kell haladniuk.TEDOT kategóriában a csapatok maguk választják meg az ellenőrző pontok között az útvonalat, kivéve, ahol azt a menetutasítás és a térkép másként szabályozza. 
  A verseny teljes egészében sötétben zajlik. Az érintőpontok közötti menetidőt a rendezők előre megadják. 
  Menetidőszámítás3 km / órás menetsebesség, + minden 10 méter emelkedőre: +1 perc 
  (A TEGYOT-on a távolságot és a szintkülönbséget a pontokat összekötő túraútvonalra kell számítani, míg aTEDOT-on a távolságot az ellenőrző pontokat összekötő vonalra, a szintkülönbséget az összekötő vonalakat metsző emelkedő szintvonalra kell számítani.) 
  A menetidőszámításnál minden megkezdett percet felfelé kell kerekíteni. +/ - 1 perc eltérés nem értékelhető hibapontként. A két időmérő közötti szakasz sietését, késését a következő szakaszon már módosítani nem lehet. 
  A verseny időtartama: 
  TEGYOT:     90 - 120 perc 
  TEDOT:        120 - 150 perc. 
  Keverési idő: Az összmenetidő min. 30 %-a, amely percenként két hibaponttal használható fel. (Sok érintőpont, vagy speciális domborzati, időjárási körülmények esetén a rendezők ennél hosszabb keverési időt is meghatározhatnak.) A keverési időn túl érkező csapatoknak a rendezők percenként 5 hibapontot adnak. A keverési időnek a menetutasításban szerepelnie kell. 
  Az időmérő állomások száma: (rajt és cél nélkül) 
  Minimálisan 2 (tehát az útvonal legalább 3 szakaszra bontandó). Az időmérő állomások helye a versenyzők számára előre nem határozható meg, a térképen és a menetutasításban nem szerepelhet. 
  Az időmérő és ellenőrző pontokat kivilágítatlan piros-fehér bóják jelzik. Az időmérő állomásokat a szervezőknek a terepen külön kell jelezniük, pl. valamilyen egyszerű módon a pontőrök ruházatán. Ennek módját a menetutasításban le kell írni. 
  Az időmérőkben és a célban minden megkezdett perc egésznek számít. A csapat akkor számít beérkezettnek, ha a csapat összes tagja beérkezett és a versenyzőkartont átadta. 
  Az érintőpontok számát a terep adottságainak figyelembe vételével a szervezők szabják meg. 
  Tévesztőpontot, ill. -állomást a versenypályán szervezők nem helyezhetnek el! (Tévesztő pontot a versenyen a térképen piros körrel jelölt területen belüli egyéb bója jelent.) Az éjszakai tájékozódási verseny keretében csak egyszerű, az éjszakai körülmények között is könnyen megoldható feladatot (pl. távolságmérés, távolságfésű, kötelező útvonal) lehet a versenyzőknek adni. E mellett a terepre indítás előtt a versenytérképen megoldható feladat is adható (pl. menetidőszámítás, térképi távolság, vagy szintmérés legyen). 
  Értékelési szempontok: 
  Időmérő kihagyása:                  200 hibapont 
  Ellenőrzőpont kihagyása:          100 hibapont 
  Sietés, késés percenként:          2 hibapont (keverési időn túl beérkezőknél 5 hibapont percenként) 
  Értékelés lényege: az adott csapat a felkeresendő pontok közül melyiket, milyen sorrendben, mikor érintette, és mikor érkezett a célba. A győztes csapat a legkevesebb hibaponttal célba érkező csapat. Egyforma pontszám esetén a szervezők által megadott nehézség szerinti szakaszsorrend szabja meg a csapatok közötti sorrendet. Ennek a szakaszsorrendnek a versenyutasításban szerepelnie kell! Ha így is azonos pontszám van, akkor a verseny eredményhirdetése előtt, menetidő számítással, tájékozódással kapcsolatos feladatnak kell eldöntenie a sorrendet. 
  b)      Városismereti verseny: 
  A résztvevő csapatok feladata a városismereti feladatlap pontos kitöltése a helyszínek felkeresése segítségével az útmutató pontos betartásával. A csapatok a verseny időtartama alatt minden segédeszközt használhatnak. 
  Kivétel ez alól:
 • A verseny keretében lehetőség van olyan feladatlap (kérdéssor, totó) kitöltetésére is, mely kifejezetten a város értékeiről, történelméről, földrajzáról, egyéb adottságairól szól, és a találkozó előtt szerzett ismereteket kéri számon. Ehhez segédeszköz nem használható. A találkozó előtt legalább 1 hónappal a szervezőknek e feladatrészre vonatkozóan a felkészülési lehetőségekről (lehetőség szerint internetes forrásokról) tájékoztatást kell adni. 
  A verseny időtartama: 
  TEGYOT:     maximum 3 óra 
  TEDOT:        maximum 4 óra 
  A feladatok mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy a csapat minden tagjának aktív közreműködésével lehessen csak megoldani azokat, a megadott időn belül. A feladatlapon a rendezőknek fel kell tüntetniük feladatonként az elérhető pontszámot. 
  Holtverseny esetén a sorrendet az érintett várossal kapcsolatos kérdésekkel, feladatokkal kell eldönteni. A holtverseny eldöntésekor már semmilyen segédeszköz nem használható. A holtverseny eldöntését csak az első három hely esetén kell elvégezni. 
  A helyi közlekedéssel kapcsolatos tudnivalókat a szervezők a verseny tájékoztatójában szabályozzák. Az időn túl érkező csapatokat percenként 2 hibaponttal büntetik. 
  Értékelés: alapja a feladatlap kitöltésének tartalma, pontossága. A legtöbb pontot elért csapat az első, a többi csapat pontjaik sorrendjében következnek. 
  c)       Nappali tájékozódási túraverseny: 
  Lényege, hogy a csapatoknak térkép és tájoló segítségével, a menetutasításban meghatározott feladatok teljesítésével, adott időtartam alatt, előírt sorrendben kell meg keresniük a térképen kijelölt, feladattal meghatározott pontokat, és úgy kell eljutniuk a célba. A verseny bontott távú, kötött menetidejű, vagyis a menetidő betartása az időmérő állomások közbeiktatásával történik, ahol a sietést és késést is egyformán büntetik. 
  A versenyszámban a csapatoknak TEGYOT kategóriába a pontokat összekötő túraútvonalon kell haladniuk.TEDOT kategóriában a csapatok maguk választják meg az ellenőrző pontok között az útvonalat, kivéve, ahol azt a menetutasítás és a térkép másként szabályozza. 
  A verseny teljes egészében nappal zajlik. Az érintőpontok közötti menetidőt a rendezők előre megadják. 
  Menetidőszámítás: 4km / órás menetsebesség + minden 10 méter emelkedőre +1 perc 
  (A TEGYOT-on a távolságot és a szintkülönbséget a pontokat összekötő túraútvonalra kell számítani, míg aTEDOT-on a távolságot az ellenőrző pontokat összekötő vonalra, a szintkülönbséget az összekötő vonalakat metsző emelkedő szintvonalra kell számítani. Az állomások feladatainak megoldására a rendezők a teljes menetidőbe nem számító időt biztosítanak.) 
  A menetidőszámításnál minden megkezdett percet felfelé kell kerekíteni. +/ - 1 perc eltérés nem értékelhető hibapontként. A két időmérő közötti szakasz sietését, késését a következő szakaszon már módosítani nem lehet. 
  A verseny időtartama: 
  TEGYOT:     150-240 perc 
  TEDOT:        180-300 perc 
  Feladatok száma: 
  TEGYOT: 6-8 
  TEDOT: 8-10 
  A feladatok közé a tévesztőbóják is beleszámítanak. A feladatok legalább felénél érdemi tájékozódási vagy menetidő-számítási feladatokat, illetve természetjáró gyakorlati feladatokat kell megoldani (pl. elsősegély, állat-, növényismeret, egyéb gyakorlati feladat). 
  Keverési idő: A teljes menetidő min. 20 %-a, amely percenként két hibaponttal használható fel. (Sok érintőpont, vagy speciális domborzati, időjárási körülmények esetén a rendezők ennél hosszabb keverési időt is meghatározhatnak.) A keverési időn túl érkező csapatoknak a rendezők percenként 5 hibapontot adnak. A keverési időnek a menetutasításban szerepelnie kell. 
  Az időmérő állomások száma: (rajt és cél nélkül) 
  Minimálisan 2 (tehát az útvonal legalább 3 szakaszra bontandó). Az időmérő állomások helye a versenyzők számára előre nem határozható meg, a térképen és a menetutasításban nem szerepelhet. 
  Az időmérő és ellenőrző pontokat piros-fehér bóják jelzik. Az időmérő állomásokat a szervezőknek a terepen külön kell jelezniük, pl. valamilyen egyszerű módon a pontőrök ruházatán. Ennek módját a menetutasításban le kell írni. 
  Az időmérőkben és a célban minden megkezdett perc egésznek számít. A csapat akkor számít beérkezettnek, ha a csapat összes tagja beérkezett és a versenyzőkartont átadta. 
  A versenyen a pontérintési sorrend kötelező, a sorrendből kimaradó állomások pontszámait (ha később érintve a feladatait meg is oldják) nullának kell tekinteni! 
  Értékelési szempontok: 
  Időmérő kihagyása:                  200 hibapont 
  Ellenőrzőpont kihagyása:          100 hibapont 
  Tévesztőbója:                                        60 hibapont 
  Sietés, késés percenként:          2 hibapont (keverési időn túl beérkezőknél 5 hibapont percenként) 
  Feladatok:                                                        A rendezők által megállapítva (az országos versenyekben 
  alkalmazottak figyelembe vételével) 
  Értékelés: A csapatok összes pontszámát ebben a versenyben a felkeresett pontok száma, sorrendje, a pontokon megoldott feladatok minősége és mennyisége, és az időtartás adja. Pontot kell adni az érnitőpontok felkereséséért, és külön a feladatok megoldásáért is. 
  d)      Elméleti verseny: 
  Célja a csapatok természetjárással, és az érintett területtel kapcsolatos tudásának, ismereteinek, tapasztalatainak mérése, és összehasonlítása. 
  A témák kiválasztásánál különösen figyelembe kell venni a versenyzők életkorát. 
  A feladatok többségének (80-90 %) az adott helyszínről és környékéről (maximum az adott megyéről), illetve a nemzeti parkokról (elsődlegesen a találkozó területileg illetékes) szólhatnak. A további feladatok témaköréről, a felkészülési lehetőségekről (lehetőség szerint internetes forrásokról) a találkozó előtt legalább 1 hónappal a szervezőknek tájékoztatást kell adni a versenyző csapatok részére. 
  Időtartama
  TEGYOT:     60 - 90 perc, 
  TEDOT:        90 - 120 perc. 
  A feladatok mennyiségét úgy kell meghatározni, hogy a csapat minden tagjának aktív közreműködésével lehessen csak megoldani azokat, a megadott időn belül. A segédeszközök használatát a rendezők szabályozzák. A feladatlapon a rendezőknek fel kell tüntetniük feladatonként az elérhető pontszámot. 
  Értékelés: A legjobb eredményt a feladatlap megoldásiban legtöbb pontot elérő csapat teljesítette. Holtverseny esetén a sorrendet az érintett témakörökkel kapcsolatos kérdésekkel, feladatokkal kell eldönteni. A holtverseny eldöntését csak az első három hely esetében kell elvégezni. 
  Az adott verseny pontos témaköreit és a felkészülés forrásait a mindenkori versenykiírók hozzák a verseny meghirdetésével egy időben nyilvánosságra. 
  e)       Teljesítménytúra: 
  A teljesítménytúra útvonalat úgy kell kijelölni, hogy az a távolságot, a menetidőt és a pihenőidőt is beleszámítva aTEGYOT kategóriában 6-6,5, a TEDOT kategóriában 8-8,5 óra alatt teljesíthető legyen. 

  Menetidőszámítás: 4 km/órás menetsebesség + minden 100 méter emelkedőre +10 perc + 10% pihenőidő. 
  Értékelés: Azok a tanulók teljesítették a követelményeket, akik az előírt távot végigjárták, ezt az előírt módon igazolták, és a megadott időn belül célba értek. 
  A TFSZ elnökségének jóváhagyásával a teljesítménytúra más hasonló fizikai teljesítményt igénylő programmal kiváltható. 
  f)       Összesített pontverseny: 
  Az összesített versenyben csak azok vehetnek részt, akik a négy "alapversenyszámban" TEGYOT vagy TEDOT kategóriában indultak. Azok akik csak egy versenyszámot is kihagytak, vagy egy versenyszámban „Kísérős” kategóriában indultak, az összesítésben nem szerepelhetnek. Az összesített versenyben szereplő csapatokat versenyszámonként kell rangsorolni (a „Kísérős” kategóriában induló csapatok nélkül), és kialakítani versenyszámonként egy sorrendet. Az adott versenyszámban ezáltal kialakult helyezési szám lesz az a pontszám, melyet az összesített pontszámításnál figyelembe kell venni. (A rangsorokat azon versenyszámokban is „Kísérős” kategóriák eredményei nélkül kell kialakítani, ahol az egy számban kísérővel indult csapatok kísérő nélkül vettek részt.) 
  Értékelés: A négy alapversenyszám kialakult helyezési számai összeadva adják az összesített pontverseny pontszámait csapatonként. Értelemszerűen a legkevesebb pontszámot elért csapat a legjobb, míg a több pontszámot elérők sorban - emelkedő sorrendben - következnek. Azok a csapatok, ahol a csapattagok közül (a csapat létszámától függetlenül) legalább hárman résztvettek a teljesítménytúrán, ott az "alapversenyszámokban" szerzett pontszámból résztvevőnként 1-1 pont levonandó (maximum 3 pont). A 4-5 fős csapatoknál sem vonható le három pontnál több, még abban az esetben sem, ha 4 vagy 5 fő teljesítette közülük a teljesítménytúrát. 
  Ha a pontszámok összesítése után holtverseny keletkezik az összesített pontversenyben az első három hely valamelyikén, akkor annak a csapatnak legyen jobb a helyezése, amelyiknek bármelyik "alapversenyszámban" a jobb helyezési száma van. Ha a legjobb helyezési számuk is egyforma, akkor a következő legjobbat kell összevetni, és így tovább. 
  III.     A versenyen kiemelkedő csapatok elismerése, jutalmazása 
  A találkozók értékelésénél a különféle versenyszámok első hat helyezettje és az összesített pontverseny első hat helyezettje díszes, az alkalomhoz illő oklevelet kap. 
  Az első három helyezett csapat versenyszámonként, és az összesített pontverseny első három helyezettje az anyagi lehetőségek függvényében tárgyjutalomban részesül, illetve érmet, kupát kap. A verseny rendezői a fentieken túl különdíjakat is adhatnak. 
  A találkozó eredményeit és statisztikai adatait a szervezőknek legkésőbb augusztus 31-ig kell eljuttatniuk a TFSZ központnak. 
  *** 
  A 2012-es módosítás 2013-as TEGYOT/TEDOT rendezvényen lép életbe.
 • •a csapatok nem segíthetik egymást,
 • •a kísérők nem segíthetik csapataikat.
Joomla SEF URLs by Artio