Keresés

huenfrderu

                                                                                                              Ikt.sz.:  14./2016.

                                                                                                                           2016. 04. 21.

  

                                   M e g h í v ó

 

                         Az  EGIS  Sportegyesület  soron  következő   közgyűlését

 2016. május 02.-án  hétfőn 17.00 órai  kezdettel  a  Egis  ZRt.  Sportpark és Klubház 

                                                emeleti nagytermében  tartja.

                                     ( 1106  Budapest, Gyógyszergyári út  3.)

                             melyre  ezúton is  meghívjuk  egyesületünk tagjait.

 

  Napirendi  pontok :

 

  1.)  Az   EGIS   Sportegyesület  Elnökségének a 2015. évről  készített szakmai beszámolója.

  1. )Számviteli  beszámoló
  2. )A   Felügyelő  Bizottság  jelentése.
  3. )A   beszámolók   megvitatása  és  elfogadása.
  4. )Az   Alapszabály  módosítása.
  5. )Egyebek

                       

   Tájékoztatásul, amennyiben a meghirdetett időpontban a közgyűlés nem határozatképes,

    a következő  közgyűlés  időpontja : 2016. május  02. hétfő  17.30 óra.

    Helye, napirendje változatlan.

      Sportbaráti  üdvözlettel

      EGIS    Sportegyesület

               Elnöksége