Keresés

huenfrderu

Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny

2016/2017

A Nemzeti Tehetség Program támogatásával

A verseny megnevezése: Sajó Károly Kárpát-medencei környezetvédelmi csapatverseny

A verseny pedagógiai célja: több műveltségterületet átfogó komplex programként a Nemzeti alaptanterv I.1.1. Fejlesztési területek – nevelési célok/Fenntarthatóság, környezettudatosság kiemelt területhez illeszkedve, elősegíti a Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását.

A verseny átfogó célja: a természeti környezetről alkotott ismeretek elmélyítése, az önálló ismeretszerzés készségének fejlesztése, a globális fenntarthatósági problémák, a földi rendszer véges kapacitásainak ismeretében a rendszerszemléletű, komplex ökológiai gondolkodás megalapozása. Hazai és határon átnyúló szakmai együttműködéssel a természettudományos ismeretek gazdagítása, tehetséggondozás.

A verseny szakmai céljai: a természet szeretete, tisztelete, benne önmagunk, egészségünk megbecsülése.

A környezettudatos életmód kialakulásának megalapozása, az egészséges életmódra való igény felébresztése.

A tanulók összefüggéseiben ismerjék a környezetet károsító folyamatokat, azok forrásait, megelőzésük és megszüntetésük lehetséges módjait is, törekedjenek ezek betartására, a környezetbarát életmód elsajátítására.

A diákok ismerjék fel az egyéni és társadalmi felelősség szerepét, az összefogás erejét a fenntartható jövő érdekében. 

A Kárpát-medencei helyi erőforrások, értékek megőrzése.

A magyar identitás megerősítése, a magyar nyelv ápolása, megőrzése.

A verseny kategóriái, évfolyamok:

A verseny célcsoportja: 7-8. évfolyamos diákok a Kárpát-medence valamennyi  magyar tanítási nyelvű iskolájából. Iskolaszintek: általános iskolák, gimnáziumok.

A verseny kategóriái:

Mindhárom fordulóban - iskolai, területi/fővárosi, országos -, háromfős csapatok versenyeznek.

A csapatok összetétele: 7-8. évfolyamos tanulók, azonos évfolyamról vagy vegyes összeállítással.

A verseny jellege, részei: a verseny írásbeli, szóbeli és gyakorlati feladatokból áll.

A nevezés módja: a nevezési lapok határidőre történő beküldésével történik.

Jelentkezés az iskolák szaktanárainál vagy az iskolákkal együttműködő civil szervezetek, egyházi szervezetek vezetőinél. Egy iskolából több csapat is nevezhet.

A versenybe való nevezés határideje: 2016. november 30.

Nevezési cím: a jelentkezést az alábbi e-mail címre kérjük megküldeni: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  Nevezési lapok elérhetők: www.korisnonprofit.hu és az együttműködő szervezetek honlapjain.

A VERSENY FORDULÓI

A verseny háromfordulós: iskolai, területi/fővárosi elődöntőből és országos döntőből áll.

Iskolai fordulók határideje:                                                2017. január 09 - 27. között

Területi elődöntők határideje:                                        2017. március 01 – március 24. között Kárpát-medencei döntő:                                                  2017. május 17-18-19. 

 

 

Továbbjutás a területi elődöntőkbe

A megoldott és kijavított iskolai feladatlapok alapján iskolánként egy, a legtöbb pontot elért csapat jut a területi/fővárosi elődöntőbe. A továbbjutó csapat jelentkezési lapját 2017. február 10-ig kérjük a hazai és a határon túli területi központoknak elküldeni. 

Területi központok listája: www.korisnonprofit.hu oldalon. Nevezés határideje: 2017. február 10-ig. 

Továbbjutás a Kárpát-medencei döntőbe

Minden hazai és határon túli régióból valamint a fővárosból továbbjut az első két, legtöbb pontot, legjobb eredményt elért csapat, így az országos döntőben való részvételre 24 csapat kap jogot. Magyarország: a hét területi, valamint a fővárosi elődöntőből továbbjut területenként két csapat, összesen: 16 csapat, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia 2-2 csapat.

Az értesítés a helyszínen, a területi elődöntőt követő eredményhirdetéskor történik. 

Nevezés és a részvételi díj befizetésének határideje: 2017. április 30-ig. Minden fordulóról részletes tájékoztatót küldünk a részvevőknek.

             

A versenyző vagy intézménye által fizetendő díjak:

Iskolai forduló: nevezési díj nincs.

Területi elődöntő részvételi díja: 2.600.- Ft/csapat, Magyarországon. 

A részvételi díjat a területi szervező központoknak kell fizetni.

A határon túli elődöntők részvételi költségét a területi központok jelzik.

Kárpát-medencei döntő: a részvétel önköltséges. 

A háromfős csapat és az egy fő kísérő tanár részvételi hozzájárulása a három napra: 26.000.-Ft,  amely részben fedezi a szállás és étkezési költségeket. 

A döntő részvételi díj befizetésének határideje: 2017. április 30.

A további költségekre a kiíró forrásokra, támogatásokra pályázik.

                   

A verseny témája: Környezet és fenntarthatóság

Ismeretanyaga: NAT Ember és természet, Földünk – környezetünk műveltségi terület.

Általános iskolai földrajzi, biológiai, környezet- és természetismereti anyag.

Jellemzően a NAT Ember és természet, Földünk-környezetünk műveltségterület: 7-8. o. földrajz tankönyvek.

TermészetBúvár Magazin: „Világjáró”, Hazai tájakon, „Szomszédolás” rovatban megjelent, a szerkesztőség által megjelölt cikkek. A cikkekből a tanulók életkorához igazodó, a tananyaghoz köthető alapismeretek, információk az elsődlegesek!

Erdőkre vonatkozó alapismeretek. 

Földművelésügyi Minisztérium: Vadonleső program: www.vadonleso.hu Sajó Károly élete és munkássága. www.korisnonprofit.hu A verseny feladatai: írásbeli, szóbeli, gyakorlati.

A VERSENY FORDULÓI

Iskolai forduló

A verseny témája: Környezet és fenntarthatóság 

Ismeretanyaga: Kontinensek: Afrika, Ausztrália, Óceánia, Sarkvidékek. 

TermészetBúvár Magazin: „Világjáró” rovat cikkei 2016/3. 4. szám. 

Az Év fája, madara, rovara 2016 Magyarország

Földművelésügyi Minisztérium: Vadonleső program: Az Év emlőse 2016 A megadott szakirodalomból az alapinformációk, képanyag ismerete.

Iskolai forduló feladata: írásbeli. A csapatok központi feladatsort oldanak meg.

Területi/fővárosi forduló

A verseny témája: Környezet és fenntarthatóság  Ismeretanyaga: Kontinensek: Ázsia, Amerika.

TermészetBúvár Magazin cikkajánlatai 2016/3. 4. 5. 6. szám. 

Az Év fája, madara, rovara 2017 Magyarország. 

Földművelésügyi Minisztérium: Vadonleső program: Az Év emlőse 2017 Erdőkre vonatkozó ismeretek.

A megadott szakirodalomból az alapinformációk, képanyag ismerete.

Területi/fővárosi forduló feladatai: írásbeli, szóbeli, gyakorlati feladat. Írásbeli: központi feladatsor a megadott felkészülési anyagból Szóbeli: Kiselőadás 5-10 percben, tetszőleges prezentációval. 

Válasszanak a tanulók egy hozzájuk közel álló témát, és készüljenek fel annak bemutatására max. 10 percben. Ajánlott témák:

1.) A lakóhely vagy környékének természeti értékei. 

2.) A lakóhely vagy környékének környezeti problémái.

3.) Környezet-egészségügy, egészségvédelem (táplálkozás, háztartás, munkahely, közlekedés, szabadidő, tudatos fogyasztás, anyagtakarékosság, reklámok, média, függőségek stb.) Formai követelmény: Nyitó/címlap: A verseny neve, helyszíne, időpontja, előadás címe, a település neve, iskola neve, címe, csapat tagjainak neve, felkészítő tanár neve.

Gyakorlati: Plakát készítése.

Témája: Természetes vizeink védelme. (vízgazdálkodás a fenntarthatóság jegyében,   fogyasztásmérséklés, szennyvízkezelés, gazdasági ösztönzők alkalmazása stb.) Szakmai követelmények, tartalmi és formai szempontok:

Tartalmi elvárás

Olyan műveket várunk, amelyek a megadott témára reflektálnak oly módon, hogy felhívják a figyelmet az emberi tevékenység okozta globális illetve helyi problémákra, annak hatásaira, következményeire, vagy kritikát fogalmaznak meg az ezt elősegítő nemtörődöm, pazarló magatartással szemben, javaslatot tesznek a megelőzésre, a bajok kezelésére.

Technikai szempontok: 

A készülő pályamunkák megvalósítása csak hagyományos grafikai vagy festészeti eljárásokkal, eszközökkel történhet!  Javasolt technikai eljárások:  

  • papír montázsok, nyomatok, metszetek,
  • ceruza, tus, marker felhasználásával készült grafikák  zsírkréta, akvarell vagy tempera munkák.

A pályázati munkák a kívánt méret megtartásával, esztétikai szempontból igényes, kiállításra kész formában kerüljenek beadásra.  

Méret: A/2 méret. Kérjük a megadott méret betartását!

Kérjük, hogy a plakát hátulján legyen feltüntetve az iskola neve, címe, és a csapattagok, felkészítő tanár neve.

Kárpát-medencei döntő:

A verseny témája: Környezet és fenntarthatóság 

Ismeretanyaga: Kontinensek földrajza, továbbá Európa, Kárpát-medence.

Globális környezeti, fenntarthatósági problémák: lég-, víz-, talajszennyezés, klímaváltozás.

TermészetBúvár Magazin cikkajánlatai 2016/3. 4. 5. 6.- 2017/ 1.2. szám. Az Év fája, madara, rovara 2017 Magyarország.

Földművelésügyi Minisztérium: Vadonleső program: Az Év emlőse 2017.

Erdőkre vonatkozó ismeretek.

Sajó Károly élete és munkássága.  www.korisnonprofit.hu

A megadott szakirodalomból az alapinformációk, képanyag ismerete.

A Kárpát-medencei döntő feladatai:

Írásbeli: központi feladatsor a megadott felkészülési anyagból.

Szóbeli: Kiselőadás 5-10 percben, tetszőleges prezentációval.

A területi/fővárosi elődöntővel azonos módon.

Gyakorlati: A plakát területi/fővárosi elődöntővel azonos módon.

Terepgyakorlat. Helyben kapott információk, ismeretek feldolgozása. 

A terepgyakorlat feladatlapjához az előzetes felkészülési anyag is kapcsolódik.

 

Részvételi szabály:

Ha a versenyző csapat a területi/fővárosi elődöntőn és az országos fordulón nem jelenik meg a megadott időpontban (nap, óra) akkor a versenybizottság a versenyzőt kizárja a versenyből! A versenyző csapat kizárólag abban a régióban versenyezhet, ahol iskolába jár.

A verseny díjazása

Területi/fővárosi elődöntő

Minden résztvevő csapat emléklapot és tárgyjutalmat kap.

Az I-II-III. helyezett csapat kiemelt díjazásban részesül. Oklevél, könyv, tárgyjutalom.

A felkészítő tanár tárgy-, ill. könyvjutalomban részesül.

Az I.-II. helyezett csapat részt vehet a Kárpát-medencei döntőn.

Kárpát-medencei döntő

Minden résztvevő csapat emléklapot és tárgyjutalmat kap.

Az I-II-III. helyezett csapat kiemelt díjazásban részesül. Oklevél, érem, serleg, könyv, tárgyjutalom, ajándékcsomag, táborozás.

A felkészítő tanárok tárgy-, ill. könyvjutalomban részesülnek.

Győr város különdíjat alapított és adományoz minden évben a legeredményesebb határon túli csapatnak.

További díjakat és különdíjakat a zsűri, a támogatók adhatnak.

A verseny kiírója és főszervezője: KŐRIS Nonprofit Kft.  Szakmai együttműködők:  Győr Megyei Jogú Város

Széchenyi István Egyetem

Természetjáró Fiatalok Szövetsége

TermészetBÚVÁR Alapítvány

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.

Országos Erdészeti Egyesület

Magyar Rovartani Társaság

Földművelésügyi Minisztérium Vadonleső program KONTIKI Szakképző Zrt.

A versenyrendező elérhetősége: 

Hajbáné Csuta Ildikó

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., +36-20- 9415-365

Népszerű címkék

Nem találhatók címkék.