Keresés

huenfrderu
 • Jegyzőkönyv
 • Készült: a 2013. december 5-én tartott TFSZ elnökségi ülésről
 • Jelen vannak:
 • Lehoczki Zoltán elnök
 • Kriston Zoltán elnök
  • Kovács Dezső
  • Hummel Árpádné pénztáros
  • Magyar Emőke
  • Vizi Tibor
  • meghívott vendég: Telek Hanna (IYNF résztvevő)
 • Hiányzik:Várhelyi Miklós
  • Márton István ügyvezető
 • Az elnökség határozatképes.
 • $11.      Kriston Zoltán rövid összefoglalja a 2013. december 4-én Malárik Attilával (MTSZ) folytatott megbeszélésről. Lényege a megbeszélésnek: Az MTSz Ifjúsági Munkabizottságába partnerként kéri fel a TFSZ-t. A munkabizottság feladata a fiatalok természetjárásba történő bevonásának módszertani segítése, útmutatók kidolgozása, programkeretek meghatározása. A kék túra útvonalak felújítására nyert pályázatuknál a TFSZ segíthetné a tervezett rendezvények szervezését, lebonyolítását. 2014 próba év lenne, a további együttműködés ennek sikerétől függően mehetne tovább.
  • Határozat: Szándéknyilatkozatot írunk alá az MTSZ-szel az együttműködésre vonatkozóan.
  • Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a határozatot.
 • $12.      Lehoczki Zoltán gazdasági helyzetünkről:
  • $1-          Számlánkon 624 909 Ft van. Házi pénztárban kb. 60 000 Ft.
  • $1-          A MOB pályázaton nyert 400 000 Ft-ból 376 e Ft megérkezett a számlánkra.
  • $1-          Tárnoki önkormányzat 80 e Ft-os támogatását továbbítottuk a Tárnoki Úttörők felé.
  • $1-          IYNF utazási költség 70 %-a várható még.
  • $1-          Kiadások voltak az utolsó elnökségi óta: Dűlőkeresztelő kb. 80 e Ft. (Hasznunk 20 e Ft. volt). TFSZ barátai találkozó ~75 e Ft, IVOT~ 40 e Ft. Honlap 15 e Ft, pályázati díj 4 e Ft, bankköltség 24 e Ft. Ez utóbbi kicsit soknak tűnik. Lehoczki Zoltán utána néz van-e valahol kedvezőbb lehetőség. (Budapest Bank?)
  • $1-          Beadtunk 4 pályázatot MOB-ra 300 e Ft-t, NCS 400 e FT képzésre (ez már kijött, hogy nem nyert), a NEA működési és szakmai pályázatát 2,5 millió Ft-ra.
 • $13.      Lehoczki Zoltán tájékoztatta az elnökséget, hogy beadta a hiánypótlást a bíróságra, a TFSZ szövetséggé alakulása tekintetében.
 • $14.      Telek Hanna részletesen beszámolt az IYNF tervezői hétvégéjén történtekről. Ő is és Kriston Zoltán elnök úr is értékesnek ítélte az ott töltött időt. Rendezni kell a kapcsolatot az IYNF-fel. Ezt is felvette elnök úr a dec. 4-i MTSZ megbeszélésen.
  • $15.      Kriston Zoltán tájékoztatta az elnökséget, hogy a Budapesti Természetbarát Sportszövetség felkérte a TFSZ-t a 2014-es GYOT-ban való rendezői közreműködésre. Az elnökség tagjainak véleménye szerint a teljesítménytúra rendezésében, illetve a fiataloknak, gyerekeknek szóló programok megszervezésben kellene segítenünk. Ez további megbeszélés tárgya kell legyen.
 • Határozat: Közreműködünk a 2014. évi GYOT megrendezésében.
  • Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadta a határozatot.
 • $16.      Kriston Zoltán elmondta, hogy az Őseink nyomán túramozgalom új füzetére két helyről ajánlatot kért (100 oldal 250 pl.). Az egyik helyről 600 Ft, másikról 800 Ft darabonkénti ajánlatot kapott. Ez alapján a külsősöknek 800 Ft, TFSZ tagoknak 400 Ft áron fogjuk ajánlani a füzetet.
 • $17.      Magyar Emőke javasolta, hogy a Bejárható Magyarország programot elindító iskolák felé (mivel információt még mindig nem kaptunk ezekről) legalább egy hirdetéssel a honlapunkon nyissunk.
 • $18.      Kriston Zoltán felolvasta Márton István által elkészített 2014. évi munkatervet. Az elnökség néhány javítást eszközölt, elsősorban a felelősökre vonatkozóan. Átdolgozása szükséges. 2015 évben a TFSZ 25 éves lesz. A jubileumi évre már jövőre  kell készülni (programsorozat, pályázatok stb.)
 • $19.      A következő elnökségi 2014. január elején lesz.
  • Magyar Emőke     jegyzőkönyv-vezető                                                                                          
  •  Kriston  Zoltán    elnök
 • 2013. december 5.

Együttműködő Partnereink

 Térképeket a rendezvényre a Cartographia kft.-t biztosítja.

Köszönjük támogatásukat.

logo ketsoros300btssz logo 25pemesz_logoPest Megyei Szabadidősport Szövetségntp logopmgyia logoPest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványdiaksport_logo.jpglogo-mob-slogen-2.pngiynf_logo.pnggolding_logo_hosszu.jpgKarpatok_cmyk.jpgEGT_NCTA.jpgnea-01.jpg