Keresés

huenfrderu

J e g y z ő k ö n y v

 •  
 • Helyszín: Budapest, XIV. Thököly út 58-60.   
 •  
 • $10.      Napirendi pont
 • A Természetjáró Fiatalok Szövetsége 2012. évi kitüntetéseinek ünnepélyes átadása:
  • Ifjúsági Természetjárásért Életműdíjat kapott:
   • Benkó Zsolt (Eger)
  •  
  • Ifjúsági Természetjárásért Díjat kapott:
   • Tóthné Kelemen Mária (Gyöngyös) 
   • Krekács Károly (Budapest)
  • Ifjúsági Természetjárásért Emlékplakettet kapott:
   • Molnár Tamás (Gyöngyös)       
  •             Bihariné dr. Krekó Ilona (Budapest)
   • Lugosiné Neumann Mária (Székesfehérvár)
    • Mónusné Fábián Zsuzsanna és Mónus László (Csömör).
 •  
 • $11.      Napirendi pont – mandátumvizsgálat
 •  
 • A 25 mandátumból 19 mandátum jelen van, tehát a küldött-közgyűlés határozatképes.
 • / A jelenléti ív mellékelve/
 •  
 • $12.      Napirendi pont – tisztségek megválasztása
 •  
 • levezető elnök:                         Lehoczki Zoltán, a TFSZ elnöke
 • jegyzőkönyv-vezető:                Márton István ügyvezető
 • jegyzőkönyv-hitelesítők:           Tötösné Gados Zsuzsanna
 •                                                Kovács Dezső
 •  
 • A jelölteket a küldött-közgyűlés egyhangúlag megválasztotta.
 •  
 •  
 • 3. Napirendi pont – előzetes napirendi pontok elfogadása, új napirendi pontok felvétele
 •  
 • A küldött-közgyűlés a napirendi pontokat, azok sorrendjét egyhangúlag elfogadta. Új napirendi pont felvételére nem került sor.
 •  
 •  
 • 4. napirendi pont – elnökségi beszámoló – Lehoczki Zoltán, a TFSZ elnöke:
 •  
 • Az írásos beszámolót e-mailben mindenki megkapta, így az elnök csak kiemeléseket tesz.
 • Elsősorban az egyes rendezvényeken kiemelkedő munkát végző társaink munkáját emelte ki, megköszönve azt az egész közösség előtt.
  •  
 • A küldött-közgyűlés az elnökségi beszámolót (1. számú melléklet) változtatás nélkül egyhangúlag elfogadta.
  • 5. napirendi pont – a TFSZ 2012. évi közhasznú egyszerűsített beszámolójának és közhasznú jelentésének elfogadása – Lehoczki Zoltán
  •  
 • A küldött-közgyűlés a közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfogadta. (2. sz. melléklet)
  •  
  •  
  • 6. napirendi pont: Pénzügyi terv
  •  
 • A küldött-közgyűlés a pénzügyi tervet egyhangúlag elfogadta. (3. sz. melléklet)
  •  
  •  
  • 7. Napirendi pont - A Felügyelő Bizottság jelentésének ismertetése (4. sz. melléklet)
  •  
 • A küldött-közgyűlés a Felügyelő Bizottság jelentését egyhangúlag elfogadta.
  •  
  •  
  • 8. napirendi pont : az Alapszabály módosítása ( az új Alapszabály az 5. sz. melléklet)
  •  
  • Az új civil törvény szükségessé tette, hogy az Alapszabályunkban a törvényi változásokat átvezessük.
  • A szükséges változások szövegét Lehoczki Zoltán elnök kiosztotta, majd a Közgyűlés azt megbeszélte.
  •  
  • A küldött-közgyűlés az új Alapszabályt egyhangúlag elfogadta.
  •  
  •  
  • 9. napirendi pont: A 2013. évi tagdíj megállapítása.
  •  
  • Az elnökség javaslata, hogy a tagszervezeti tagdíj 2100 Ft-ról 2500 Ft-ra változzon.
  •  
  • A közgyűlés 2 tartózkodás mellett a 2500 Ft-os új tagdíjat megszavazta.
  •  
  • Hozzászólás: Uzsák István felvetette, hogy nem tudja megmagyarázni a gyerekeknek, hogy milyen előnye van a szervezetünkhöz való csatlakozásnak.
  •  
  • A felvetésre többen reagáltak (Kriston Zoltán, Várhelyi Miklós és Mag Éva) Igyekeztek meggyőzni kollegánkat  a szervezethez való tartozás jogi, erkölcsi előnyeiről, és a  ismertették az igénybe vehető  kedvezmények.
  •  
  •  
  • 10. Napirendi pont: Tisztújítás
  •  
  • Az Elnökség és s Felügyelő Bizottság mandátuma lejárt.
  • Az elnök ismerteti a Jelölőbizottság listáját.
  • Megkérdezi szeretne-e még valaki jelöltet állítani.  Nem történt új javaslat.
  • Az elnök megkérdezi a tagságot: ki szeretne titkos szavazást. A tagság egyhangúlag a nyílt szavazás mellett döntött.
  •  
  •  
  •  
  • A szavazás eredménye:
  •  
  • Az új elnök:                                                              Kriston Zoltán egyhangú szavazással
  •  
  • Az új elnökség tagjai egyhangú szavazással:   Kovács Dezső
  •                                                                                 Lehoczki Zoltán
  •                                                                                 Magyar Emőke
  •                                                                                 Márton István
  •                                                                                 Várhelyi Miklós
  •                                                                                 Vízi Tibor
  •  
  •  
  • A Felügyelő Bizottság új elnöke.                                Bedics Éva 1 tartózkodással
  •  
  • A Felügyelő Bizottság tagjai                           Uzsák István és
  •                                                                                 Vrazsovics Gáborné egyhangú szavazással
  •  
  • A küldött-közgyűlés - egyhangú szavazással - a Szövetség képviseletére Kriston Zoltán elnökön kívül Márton István és Lehoczki Zoltán elnökségi tagokat jelöli ki.
  •  
  •  
  • 11. Napirendi pont: egyéb bejelentések
  •  
   • $1-         Csorvási Róbert ismerteti a 2013. évi TEGYOT- TEDOT helyszínét, programját és a részvételi árakat.
   • $1-         Lehoczki Zoltán tájékoztatja a küldötteket, hogy a 2013. évi IVOT megrendezésére eddig egy pályázat érkezett. Az árajánlat elég „borsos”, ezért még nem döntött az elnökség a helyszínről.
 • Budapest, 2013. február 24.
 •  
 •  
 •  
  •    Márton István                                                          Lehoczki Zoltán          
  • jegyzőkönyv-vezető                                                     levezető elnök
  •  
  •  
  •  
 •  
 •  
  •         Tötösné Gados Zsuzsanna                                               Kovács Dezső
 •                      jegyzőkönyv – hitelesítő                              jegyzőkönyv - hitelesítő

Készült 2013. február 24-én, a Természetjáró Fiatalok Szövetsége küldött-közgyűlésén.

Jegyzőkönyv

Együttműködő Partnereink

 Térképeket a rendezvényre a Cartographia kft.-t biztosítja.

Köszönjük támogatásukat.

logo ketsoros300btssz logo 25pemesz_logoPest Megyei Szabadidősport Szövetségntp logopmgyia logoPest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítványdiaksport_logo.jpglogo-mob-slogen-2.pngiynf_logo.pnggolding_logo_hosszu.jpgKarpatok_cmyk.jpgEGT_NCTA.jpgnea-01.jpg